کلیپ از لقاح تا تولد

کلیپ از لقاح تا تولد

کلیپ از لقاح تا تولد
تاریخ : 23 فروردین 1393 - 03:06 | توسط : مامانی s | بازدید : 1783 | موضوع : ویدئو بلاگ | 2 نظر

دردودل باخدا

دردو دل با خدا خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند و چشم هایش را می بندد و می گوید من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه حالا یادت آمد من کی هستم
تاریخ : 17 فروردین 1393 - 03:11 | توسط : مامانی s | بازدید : 419 | موضوع : وبلاگ | 3 نظر